EFQM Excellence Model: En Nyckel till Framgång för varje Chef för Affärsutveckling

Table of Contents

Att förstå relationen mellan EFQM Excellence Model och rollen som chef för affärsutveckling är som att utforska en skattkista av möjligheter. I denna bloggpost ska vi dyka djupt in i denna fascinerande dynamik. 

Oavsett om du är en erfaren chef för affärsutveckling eller bara börjat din resa, kommer denna text att ge dig insikter om hur dessa två områden kan samverka för att skapa extraordinära resultat.

Strategiskt Tänkande för Chefer för Affärsutveckling

Tänk dig att du är en kartläggare på en outforskad ö. Som chef för affärsutveckling är det ditt jobb att inte bara teckna kartan utan också att bestämma vilken riktning att utforska. 

Strategiskt tänkande i detta sammanhang handlar om att skapa en tydlig plan för hur ditt företag kan nå sina mål. Det är en spännande resa där du ständigt måste vara uppmärksam på nya möjligheter och utmaningar.

Men att vara strategisk är mer än att bara ha en plan. Det handlar om att kunna anpassa sig till förändringar på marknaden, att vara proaktiv snarare än reaktiv. Som en skicklig schackspelare, måste en chef för affärsutveckling tänka flera drag framåt, alltid med ögat på slutmålet. Det är denna förmåga att se saker ur ett större perspektiv och att agera därefter som skiljer de verkligt framgångsrika affärsutvecklingscheferna från resten.

Och här kommer EFQM-modellen in. Den erbjuder en struktur och ett ramverk för att se till att dina strategiska planer inte bara är välgrundade utan också hållbara och flexibla. Den ser till att du har alla pusselbitar på plats (från resurser till teamdynamik) för att din strategi ska bli verklighet.

Ledarskap och Kultur inom EFQM

När vi talar om ledarskap inom ramen för EFQM-modellen, pratar vi inte bara om att vara chef. Vi pratar om att vara en inspiratör, en coach, och en katalysator för förändring. Som chef för affärsutveckling innebär det att du har kraften att inte bara forma framtiden för ditt företag utan också upplevelsen för dina medarbetare.

Att skapa en positiv och produktiv företagskultur är en konst. Det handlar om att bygga ett team där varje medlem känner sig värdefull och motiverad att bidra till företagets vision. 

En framgångsrik chef för affärsutveckling vet hur man skapar en känsla av gemenskap och syfte bland sina medarbetare. Det är som att vara dirigent för en orkester; du behöver se till att varje instrument spelar sin del perfekt, samtidigt som helheten låter harmonisk.

EFQM-modellen hjälper dig att rikta in ditt ledarskap så att det inte bara når dina affärsmål utan också bidrar till en positiv arbetsmiljö. Det handlar om att hitta den perfekta balansen mellan att vara målinriktad och att vara människoorienterad.

Kundfokus hos Chefer för Affärsutveckling

Att ha kunden i fokus är som att ha en kompass som alltid pekar mot framgång. För en chef för affärsutveckling är kundförståelse lika viktigt som luft för att andas. 

Det handlar inte bara om att sälja en produkt eller tjänst. Det handlar om att bygga en relation med kunden, förstå deras behov och önskemål, och sedan leverera lösningar som överträffar deras förväntningar.

Tänk på kunden som hjärtat i din verksamhet. Utan ett starkt kundfokus är det svårt att hålla företaget pulserande och levande. Att lyssna på kundens feedback, förstå deras beteende och att kontinuerligt anpassa dina produkter och tjänster är vad som skapar långsiktiga och meningsfulla kundrelationer.

EFQM-modellen stärker denna process genom att betona vikten av kundorientering i varje aspekt av verksamheten. Det handlar inte bara om slutprodukten, utan om hela kundupplevelsen; från första kontakt till efterförsäljning. Som chef för affärsutveckling är det din uppgift att se till att varje del av kundresan är felfri och anmärkningsvärd.

Resultatorientering inom Affärsutveckling

När vi pratar om resultatorientering inom affärsutveckling, tänk på det som att springa ett maraton, inte ett sprintlopp. Det handlar inte bara om de snabba vinsterna, utan om att hålla ett öga på långsiktiga mål och hållbara resultat. 

För en chef för affärsutveckling är detta kritiskt. Du behöver en klar förståelse för vad framgång verkligen betyder för ditt företag: är det ökad försäljning, bättre kundnöjdhet, eller något annat?

Med EFQM-modellen får du ett ramverk som hjälper dig att inte bara fokusera på finansiella resultat. Den uppmanar dig att se bredare; tänk på medarbetarengagemang, innovation, och även ditt företags sociala ansvar. Denna breda syn på framgång gör att du som chef för affärsutveckling kan bygga en mer robust och mångsidig verksamhet.

Tänk på det som att bygga ett hus. Du behöver en stark grund (din affärsstrategi), robusta väggar (dina team och processer), och ett tak som håller allt på plats (dina övergripande affärsmål). Resultatorientering i detta sammanhang betyder att se till att varje del av ditt ‘hus’ bidrar till det totala målet.

Kontinuerlig Förbättring

Kontinuerlig förbättring är som att vara en trädgårdsmästare i din egen affärsutvecklingsträdgård. Det handlar om att ständigt vaka över, vårda och trimma dina strategier och processer för att de ska växa och blomstra. 

I en värld som ständigt förändras är det viktigt att inte bli bekväm. Som chef för affärsutveckling måste du hela tiden utmana status quo och söka efter sätt att göra saker bättre, effektivare och mer innovativa.

EFQM-modellen fungerar som ditt trädgårdsverktyg i detta avseende. Den ger dig strukturen och processerna för att systematiskt utvärdera och förbättra ditt arbete. Det kan handla om att förbättra en produkt, optimera en process eller till och med att förändra hur du kommunicerar med ditt team. Att omfamna kontinuerlig förbättring betyder att du alltid är redo att växa och utvecklas.

Intressenthantering inom Affärsutveckling

Att hantera intressenter är lite som att vara en cirkusdirektör: du måste hålla alla bollar i luften och se till att alla är nöjda. I din roll som chef för affärsutveckling måste du balansera behoven hos en rad olika grupper; från dina kunder och leverantörer till dina anställda och aktieägare. Det är en konst att förstå och harmonisera dessa olika intressen för att säkerställa framgång i ditt arbete.

Genom EFQM-modellen får du en ram för att effektivt hantera dessa olika intressenter. Det handlar om att bygga starka relationer, kommunicera tydligt och konsekvent, och att alltid ha en öppen dialog. En framgångsrik chef för affärsutveckling vet hur man navigerar i detta komplexa nätverk av relationer och håller alla nöjda och engagerade.

Slutsats

Sammanfattningsvis är relationen mellan EFQM Excellence Model och rollen som chef för affärsutveckling både djup och mångfacetterad. Genom att integrera EFQM:s principer i sitt dagliga arbete kan en chef för affärsutveckling skapa en hållbar framgångsväg för sig själv och sitt företag. 

Det handlar om att vara strategisk, ledande, kundfokuserad, resultatorienterad, ständigt strävande efter förbättring och att skickligt hantera olika intressenters behov. I slutändan är det denna dynamiska kombination som utgör kärnan i både EFQM Excellence Model och en framgångsrik chef för affärsutveckling.

Share this article with a friend